Waarom willen we met z'n allen een rechtvaardige straat?

Nog niet zo lang geleden dienden straten voor van alles en nog wat. Het was de ruimte tussen de huizen waar mensen elkaar ontmoetten, kinderen speelden en ieder zijn gang ging. Sinds auto's van de lopende band komen, lijkt de straat nog maar 1 doel te vervullen; maximale efficiëntie en gebruik door de auto. De andere doelen zijn in de verdrukking geraakt en dat heeft de straat onrechtvaardiger gemaakt. Dat kan beter en moet anders.

Een straat in Nederland, gefotografeerd vanuit het midden van de straat

Drie redenen waarom een rechtvaardige straat belangrijk is

Een rechtvaardige straat is een plek waar we de rijkdom van de openbare ruimte ten volle kunnen ervaren en benutten. Waar niet één activiteit, zoals ons verplaatsingsgedrag, andere activiteiten bedreigt of onmogelijk maakt. Met de groei van steden, de gemeenschap en de veranderende wereld zullen we op een nieuwe manier onze straten moeten inrichten om een leefbare, gezonde en eerlijke stad te bouwen. Ben jij het daar mee eens, lees en onderteken dan het manifest. Zo laten jij en de duizenden die je voorgingen zien dat het anders moet.

1 — De straat is van en voor iedereen

We kunnen niet langer toelaten dat het verkeer de straat zo domineert!

2 — De straat is de basis voor het versterken van sociale structuren

Niets is belangrijker voor een sterke samenleving dan ruimte om elkaar te kunnen ontmoeten. De straat is daar de voorwaarde voor.

3 — Veel urgente uitdagingen

Het is ook de ruimte waar kinderen moeten kunnen spelen, waar veel meer ruimte voor groen en water moet komen, waar de betekenis van onze steden wordt gevormd en waar economische doelen worden gediend.

De principes van de rechtvaardige straat

01

Openbare ruimte

Steden en dorpen zijn plekken waar wij, mensen, gezamenlijk wonen. De straat is de ruimte tussen onze huizen. Dit is openbare ruimte.

04

Inspraak

Omdat op straat diverse activiteiten plaatsvinden, wordt de inrichting uitgedacht en uitgevoerd door een diverse groep mensen uit verschillende disciplines. Zij geven elkaar nieuwe perspectieven op de vraag waar een straat eigenlijk voor dient. Bewoners nemen deel als burgers, niet als passieve gebruikers van een door experts ingerichte ruimte.

02

Variatie

Op straat kunnen mensen van jong tot oud allerlei verschillende dingen doen. Kinderen kunnen er opgroeien, planten kunnen er groeien, dieren kunnen er een plek hebben. Er kan worden gespeeld, ontmoet, gewinkeld. Je kunt er rondkijken, deel zijn van de omgeving en de gemeenschap en je kunt er doorheen reizen. Voor welke activiteiten een straat wordt ingericht, hangt af van de plek.

05

Maatschappelijke controle

We hebben controle over de gereden snelheid op straat. Straten kunnen dan worden ingericht aan de hand van andere uitgangspunten dan de snelheidslimiet van onze voertuigen.

03

Zorgeloosheid

In onze straten kunnen alle mensen gezond leven, zowel geestelijk als lichamelijk. Je hoeft er niet bezig te zijn met de vraag hoe je voorkomt dat je wordt aangereden. Ook niet met de vraag of je per ongeluk een ander kan doden of verwonden. We richten onze aandacht op de vraag hoe we het gevaar wegnemen.

Onderteken het manifest en laat zien dat je het serieus meent.

Ben je het eens met het manifest, onderteken het. Daarmee laat je zien dat jij voor een rechtvaardiger straat bent

Dit zijn alle steden, straten en buurten  die rechtvaaridger moeten.

Binnenkort kun je op de kaart zien waar alle ondertekenaars zich bevinden. Zet jouw straat daar ook bij! Teken het manifest en laat die counter gek gaan.

2174

laat je horen op social

Hoe meer mensen mee doen en van zich laten horen hoe beter. Volg ons of deel jouw actie of mening en support via een van deze kanalen. Go!

LinkedIn
Twitter

Caring is sharing!

Hoe meer mensen horen over de Rechtvaardige Straat hoe beter. Dus gooi al je activiteiten, groot of klein, lekker op het internet en gebruik dan vooral #geefdestraatterug zodat we kunnen laten zien dat we met veel zijn. En heb je zelf geweldig nieuws, deel het dan snel met de redactie op nieuws@thelabofthought.co

#geefdestraatterug